Obavijesti:

Krizma

  • podjela sakramenta održat će se u našoj župi 28.4.2019. u 10h

Prva Pričest

  • podjela sakramenta održat će se u našoj župi 18.5.2019. u 10h