Majka Božja je sveprisutna

Majka je biće o kojem se oduvijek govori s velikom pozornošću. Ona je osoba o kojoj se  neprekidno razmišlja. Majka je oličenje istinske ljubavi. Ona je nezamjenjiva osoba u životu uopće. Kada smo u najvećoj nevolji pozivamo se na majčinu pomoć. Njoj vjerujemo jer nas u svom srcu nosi i kad smo dobri i kad nismo baš najbolji. … Više…