Primanje Službe akolita

U srijedu, 14. svibnja u 19.00 sati je novi pomoćni biskup zagrebački dr. Josip Šaško u našoj crkvi predvodio misno slavlje i podijelio službu akolita sedmorici kandidata za trajni đakonat. Šestorica njih – Miljenko Bošnjak, Ivan Mandić, Ivan Markulin, Stanko Mikulić, Marijan Spehnjak i Stipo Šarić, pripremaju se za trajni đakonat za Zagrebačku nadbiskupiju, a … Više…

Sastanak vjeroučitelja i kateheta naše župe

U utorak su se na sastanku u Subotičkoj sastali vjeroučitelji naše župe i katehetski suradnici. Bili su prisutni sadašnji i neki bivši suradnici: Ana Čehulić, Stipo Šarić, Josip Rukelj, Tihomir Drugčević, Tatjana Purić, Julija Šarić, Jelena Magzan, Mario Magzan, Ivan Banožić, Marija Brković, Martina Škrbina i župnik, Davor Štuljan. Na početku se župnik s nekoliko … Više…

Predstavlja se novi kapelan, Antun Nižetić

U novom broju našeg župnog listića, predstavlja nam se naš novi kapelan, Antun Nižetić: Zovem se Antun Nižetić. Rođen sam 1978. g. u Splitu. Rastao sam u Splitu i na Braču odakle su porijeklom moji roditelji. Primajući besplatnost Božje ljubavi i ja sam u sebi osjetio raspoloživost da dam cijeli život Isusu Kristu. Bog mi … Više…

Urednik župnog listića odlazi iz naše župe

Poslije tri godine uređivanja našeg župnog listića, vjerojatno na jesen, selim u Zaprešić odakle sam i došao. Sa svakim seljenjem dobivam priliku upoznati nove ljude, nove župne zajednice… Naša župa sv. Leopolda Mandića je prilično velika i uhodana zahvaljujući župniku vlč. Davoru Štuljanu i vrijednim kapelanima, suradnicima i svima vama, dragi župljani. Bez obzira na … Više…

Poziv za službu trajnog đakonata

  Vjeroučitelj Stipo Šarić – priprema za trajni đakonat u našoj župi. Pripreme se odvijaju svakog utorka te petkom i jedne subote u mjesecu. Evo kako on opisuje svoj poziv: U trajni đakonat mogu pristupiti neoženjeni muškarci stariji od 25 godina i obvezuje ih celibat, oženjeni muškarci stariji od 35 godina i udovci koji su … Više…

Novi župni vikar

Tijekom mjeseca kolovoza dogodila se u našoj župi svojevrsna «smjena». Naime, dosadašnji župni vikar, Zlatko Pavetić nakon dvije godine službe postavljen je na novu dužnost na Kaptol gdje je postavljen za vicerektora, tj. odgojitelja bogoslova. On će u bogosloviji biti odgojitelj 1. godine. U petak, 25. kolovoza na službu župnog vikara došao je vlč. Nedjeljko … Više…