Sastanak vjeroučitelja i kateheta naše župe

U utorak su se na sastanku u Subotičkoj sastali vjeroučitelji naše župe i katehetski suradnici. Bili su prisutni sadašnji i neki bivši suradnici: Ana Čehulić, Stipo Šarić, Josip Rukelj, Tihomir Drugčević, Tatjana Purić, Julija Šarić, Jelena Magzan, Mario Magzan, Ivan Banožić, Marija Brković, Martina Škrbina i župnik, Davor Štuljan. Na početku se župnik s nekoliko … Više…