25.12.05.

Rekapitulacija financija za 2005. godinu:

Opis

Prihodi Rashodi
Dar za gradnju crkve 197.595
Obiteljski dar 19.500
Milostinja 126.176
Nedeljna milostinja 2.350
Blagoslov kuća 86.788
Donacija Končar elektroind. 50.000
Obiteljske donacije 38.450
Koncert klapa 19.000
Božićni koncert 1.600
Donacija Eurocijev – priključak plina 32.000
Donacija Termorad – priključak plina 28.000
Donacija Konstruktor – vanjska fasada 40.000
Donacija Termika – kamena vuna 5.000
Vodoopskrba i odvodnja – priključak odvodnje 40.000
Građevinski radovi u lađi crkve 235.000
Instalacije grijanja u lađi crkve 120.000
Kotlovnica i cjevovodni sustav 260.000
Odvodnja i prepumpno okno 170.000
Vodovodne i hidrantske instalacije 50.000
Elektroradovi, ormarići, sklopke i uređaji 50.000
Bravarija na kotlovnici, nadstrešnica i krov na terasi 40.000
Kamena vuna 11.123
Nadzorni inženjer i projektiranje 10.000

UKUPNO

686.459 946.123

Naravno ovo su samo troškovi vezani uz gradnju nove crkve, tu nisu uključeni redoviti rashodi (režije, nagrade, troškovi domaćinstva, uređenje i popravak crkve, putni troškovi).