29.11.2009.

Naša je župna crkva izgrađena, ali je još puno do konačnog dovršetka. Ove smo godine od većih radova uspjeli napraviti dio okoliša s betonskim zidom, rubnjacima i stazom od ukrasnih kocki. Zahvaljujući malim akcijama naše gradske četvrti i tvrtki «Elektrograñenje» obitelji Tolić, na cijelom području oko crkve postavljena je nova rasvjeta s 11 stupova. U Gradski ured smo predali cjelokupnu dokumentaciju za izradu novog PASTORALNOG CENTRA, bez kojega je nezamisliv život i rad ovakve gradske župe. Prije dobivanja građevne dozvole još je potrebno platiti i komunalnu naknadu i doprinos za vode. To su prilično velika sredstva koja se moraju platiti u vrlo kratkom roku. Samo komunalna naknada je oko 500.000 kn, a izračun naknade za slivne vode još očekujemo. Crkva je izvana još u betonu, što je problem za vrućih ljetnih dana, a još više za hladnih zimskih jer se ljeti pretvara u saunu, a zimi ju je vrlo teško zagrijati. U proljeće sljedeće godine ćemo pristupiti izvedbi vanjske izolacije i fasade. Iako je izvana predviđeno kamena fasada, to će u ovom razdoblju biti nemoguće financijski podnijeti te će na crkvu biti postavljena klasična termo fasada. Vrlo su skromna sredstva koja se mjesečno uplaćuju na žiro račun naše Župe. Sada svega dvadesetak obitelji mjesečno (redovito) daje za izgradnju crkve. Ostali tek o Božiću, ako mogu. Da bismo napredovali u izgradnji (izvedba vanjske fasade, komunalna naknada, početak izgradnje pastoralnog centra), trebamo se svi malo aktivnije uključiti. Ne treba zaboraviti da su prilično visoki redoviti mjesečni troškovi – režije za koje je jedva dovoljna mjesečna milostinja. Ova situacija izgleda na prvi pogled prilično beznadno, međutim kad gledamo unatrag samo nekoliko godina, onda vidimo da je ova župa doživljavala i teže dane. Imali smo kredite i zaduženja, dugovanja različitim tvrtkama. Međutim, sve smo nekako vratili i došli na pozitivnu nulu. Sada je vrijeme da ponovno malo oživimo onaj duh zajedništva i da naša crkva bude konačno izvana zaogrnuta fasadnim plaštem. Ali naravno, to će se moći i brže ostvariti ako se svatko od nas uključi što više i što redovitije svojim prilogom.

Odgovori