Božićna ispovijed u župi je 17. prosinca

U ponedjeljak, 17. prosinca je Božićna ispovijed u župi.

Za ispovijed se treba čim bolje pripremiti. Prije svega se trebamo pitati: Kada  sam se zadnji put ispovjedio? Je li moja zadnja ispovijed bila  valjana? Jesam li učinio zadanu pokoru? Jesam li zlo, koje sam počinio  bližnjemu, ispravio? Ispovijedam li se suviše rijetko? Živim li dulje  vrijeme u teškom grijehu i zato sam opterećen i bezvoljan u životu? (Za  intenzivniji duhovni život bilo bi dobro ispovijedati se često, npr. jednom  mjesečno, i svake nedjelje i blagdana se pričestiti.) Pristupam li sakramentu  Sv. ispovijedi s iskrenom nakanom da očistim dušu od grijeha i olakšam svoje  biće od tereta grijeha, da se obratim, da obnovim svoj život i produbim  prijateljstvo s Bogom ili, pak, pristupam iz običaja, bez prave želje za  popravkom života? Kajem li se iskreno za svoje grijehe, žalim li i plačem nad  njima jer mi upropaštavaju život ? Odričem li se iskreno da više neću  griješiti ili mislim nastaviti griješiti i poslije ispovjediti? (Ako nema  iskrenoga kajanja i odluke da više nećemo griješiti te ako svojevoljno zatajimo  neki teški grijeh, ispovijed nije valjana i ne oproštaju nam se grijesi. Tako  činimo još i novi grijeh, tj. svetogrdno se ispovijedamo i primamo bez prave  nakane Kristove Svetinje – sakramente.

Svaka Sveta ispovijed jest obraćenje  i odricanje od svakoga pa i najmanjega grijeha i potpuno opredjeljenje za Krista  i život u njegovoj ljubavi i milosti .

“O kolika su propali zbog manjkave  ispovijedi!” – znamenita je rečenica svete Terezije Avilske).

 

Grijesi protiv deset Božjih  zapovijedi 1. Ja sam Gospodin  Bog tvoj! Nemaj drugih bogova uz Mene!

Je li mi Bog na prvom mjestu u životu?  (Bog moj i sve moje – reći će Sv. Franjo Asiški). Imam li neke druge bogove  uz Njega ( novac i materijalno bogatstvo, akrijera, ugled, čast, vlast, dobar  glas, tj. da svi moraju iamti dobro mišljenje o meni, tijelo i tjelesnost,  odjeća i vanjski izgled, prestiž u društvu i među rođacima i prijateljima,  sebeljublje … )? Jesu li mi, možda, drugi ljudi (sportaši, političari ili  glumci, ili možda, stvari, kao kompjutor, automobil, kuća ili gitara) idoli ili  bogovi? Jesam li sumnjao o vjeri? Dajem li Bogu dovoljno svoga  vremena? Molim li redovito ili kroz dulja razdoblja zapuštam  molitvu? Jesam li, možda površan u vjeri? Trudim li se čitati o Bogu  (Bibliju, vjerske knjige ili časopise) i tako produbiti svoju vjeru ili sam  lijen i nezainteresiran za to? Tražim li Boga, pravu Istinu i pravu Radost,  iskrenim srcem? Vjerujem li iskreno da će mi Bog pomoći u životu? Jesam li  praznovjeran, vjerujem li, primjerice, u crnu mačku, broj 13 i slično? Kucam  li tri puta u drvo da se neke dobre stvari ne pokvare? Idem li  nadriliječnicima, bioenergetičarima, samozvanim prorocima, radiestezistima i  sličnima (i mnogi se kiropraktičari, zapravo, bave bioenergijom, i neke vrste  akupunkture su magijskog podrijetla…)? Jesam li išao na tečajeve  transcendentalne meditacije, joge, sudjelovao u obredima istočnjačkih i drugih  sekta (Hari Krišne…)? Jesam li pripadao nekoj sekti? Jesam li sam ili mi  je netko drugi gatao u šalicu, dlan, karte ili slično? Čitam li horoskop,  vjerujem li zvijezdama? Ljubim li Boga, hvalim li Ga i slavim? Zahvaljujem  li Mu za sva dobročinstva u životu i tako bivam spreman primiti još veće  darove? Jesam li, možda, zatajio svoju vjeru iz obzira i straha? Jesam li  bio u društvu koje izruguje vjeru ili vjerske istine ili je protuvjerski  raspoloženo? Jesam li član neke liberalne stranke, koje relativizira moral,  ili komunističke partije, koja niječe Boga? Kome ili čemu pripada prvo mjesto  u mome životu ? Tko je moj Bog?

2. Ne izusti Imena Gospodine Boga svoga  uzalud!

Psovka. Zaklinjanje. Kršenje zavjeta. Uzaludno i  nepotrebno izgovaranje Imena Božjega ili imena svetaca. Prostačenje. Često i  nepotrebno spominjanje Đavla. Proklinjanje.

3. Spomeni se da svetkuješ  Dan Gospodnji !

Ne dolaziti na Svetu misu u nedjelje ili  zapovijedane blagdane (teški grijeh). Rad nedjeljom ili zapovjednim  blagdanom. Obavljanje na Dan Gospodnji onih poslova koje svakodnevno radim.  (Dan Gospodnji se mora razlikovat po djelatnostima od ostalih dana i treba više  biti posvećen Bogu.) Učenje nedjeljom i zapovjednim blagdanom bez neke  velike potrebe. Zakašnjavanje na Svetu misu, rastresenost i nedovoljna pažnja  na Sv. misi. dolazak na Sv. misu samo iz običaja i nevjerovanje u vrijednost,  veličinu i duhovnu korist Sv. mise. Izbjegavanje crkvenih pobožnosti (npr.  Križnoga puta i sličnih pobožnosti…). Minimalizam u vjeri (kad činim samo  ono što je propisano i ništa od toga). Ne davati milostinje za potrebe Crkve  i siromašnih. Jesti meso petkom i ne obdržavati post na Čistu srijedu,  Veliki petak i u zapovijedne dane posta.

4. Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude  na zemlji!

Neslušanje i nepoštivanje roditelja,  starijih, učitelja, poglavara. Nepoštivanje roditeljskog  autoriteta. Zapostavljanje roditelje i ne zahvalnost prema  njima. Roditelji ne smiju zagorčavati život svojo djeci i priječiti Božju  volju u njihovu životu. Trebaju se pitati daju li dobar primjer djeci u  vjerskome životu. Brinu li se i materijalno i duhovno za svoju  djecu. Podučavaju li djecu o molitvi, vjerskim istinama i kršćanskome  moralu? Prate li što im djeca čine i kamo izlaze? Čitaju li vam djeca  časopise i magazine koji su ispod kršćanskoga morala?

5. Ne  ubij!

ubojstvo. Pobačaj. samoubojstvo.  Tučnjave. Svađe. Uvrjede. Prepirke. Neumjerenost u jelu i piću. Davanje lošeg  primjera. Droga. Pretjerano pušenje. Opijanje. Nanošenje štete vlastitom i tuđem  zdravlju. Prijetnje i mučenje drugih ljudi. Ponižavanja drugih. Optuživanje.  Željeti sebi ili drugima zlo ili smrt. Osveta. Mržnje. Nepraštenje. Mrzovolje.  Pesimizam. Sažaljevanje i samosažaljevanje. Nagovaranje ili sudjelovanje kod  pobačaja ili ubojstva (jednak grijeh kod abortusa imaju i majka i otac).  Čedomorstvo. Srditost. Gnjev. Ljutnja. Oholost. Zavist. Egoizam. Škrtost.  Pretjerana obuzetost sobom. Pretjerana izbirljivost i gurmanstvo u  jelima. Štetiti zdravlju pretjeranim dijetama radi vanjskog  izgleda. Nepoštivanje prirodnoga zakona Božjega (npr. ritma izmjene dana i  noći i s tim u svezi prekasno odlaženje na počinak i spavanje po danu – npr. do  10 sati ujutro). Odlasci u previše mračne, zadimljene i bučne disko klubove  ili kafiće i ostajati u njima do dugo u noć. Raskalašene zabave bilo koje  vrste. Plesovi s pretjeranim kontaktima s drugima ili erotizirani disko  plesovi. Pretjerano izbavljanje i zapostavljanje obitelji zbog hodanja po  gostionicama i drugdje. Kockanje za novac i bilo koje vrste. Svako  nepažanje na disciplinu (askezu) i urednost u životu, lijenost i neurednosti  bilo koje vrste. Pretjerano gledanje TV-a. Nepotrebno izostajanje iz škole  ili s fakulteta, neučenje i svako neispunjavanje svojih obaveza u školi i na  poslu. Zanemarivanje obveza i pomaganja u obitelji.

6. Ne sagriješi  bludno!

Besramne i bludne misli, riječi i djela. Požudni  pogledi. Čitanje i gledanje nepristojnih i pornografskih filmova, knjiga i  časopisa. Tzv. “filmski” poljupci prije braka. Preslobodno maženje i  ponašanje prema mladiću ili djevojci. Preljub.  Samozadovoljavaje. Homoseksualni odnosi. U braku čuvanje od začeća  bilo kakvim kemijskim ili mehaničkim sredstvima (spirala -koja je abortivno  sredstvo, kondom, pilula, dijafragma …) kao i prekidom odnosa (bračna onanija  – Post 38,9) Sterilizacija i umjetna oplodnja također su teški grijesi.  Pretjerana tjelesnost i obuzetost seksom i drugim spolom, nastranosti  (perverzije u bračnom životu), izbjegavanje potomstva, strah od djece, egoizam  udvoje. (Za planiranje obitelji dopuštena je samo metoda plodnih i neplodnih  dana koja je i najzdravija i najbolje izgrađuje bračnu ljubav). Življenje u  nesakramentalnom braku također je teški grijeh. Odlaženje na nudističku  plažu. Nedolično i previše izazovno odijevanja kod djevojaka, previše uska i  previše kratka odjeća, majice bez rukava…. (sve što previše ističe  tijelo).

7. Ne  ukradi!

Krađa. Uzimanje stvari iz poduzeća ili s javnih  mjesta. Uništavanje javne, društvene imovine. Prijevara. Previše lagana  i nepoštena zarada. Sumnjivi poslovi. Oštećivanje drugih, ne vraćanje duga  (ukradeno smo dužni vratiti ako možemo ili možda sličnu vrijednost dati za  siromašne). Gramzljivost za novcem i materijalom. Zavist. Primanje  mita. Ne dovoljno poštivanje truda i napora drugih. Švercanje u autobusu i  tramvaju ako imamo mogućnost platiti kartu. Nedovoljna revnost i ne  odgovornosti u radu.

8. Ne reci lažna  svjedočanstva!

Sitne i krupne laži. Hvalisanje. Suvišne i  nepotrebne riječi. Ironija u razgovoru. Dvosmislene šale. Ne ozbiljnost.  Klevete. Lažna obećanja. Uznositost. Taština. Ogovaranje. kritiziranje.  Prigovaranje. Suđenje i osuđivanje drugih. Oduzimanje dobroga glasa.  Neodgovornost. Ravnodušnost. Tvrdoća srca na tuđe nevolje.

9. Ne poželi tuđeg ženidbenog  druga!

Željeti tuđeg ženidbenog druga. Učiniti s njime  preljub. Biti previše prisan i previše se viđati s tuđim ženidbenim  drugom. Ne izbjegavati grešne prigode takve vrste. Sablazniti bilo koga iz  svoje ili tuđe obitelji, osobito djecu. Sudjelovati na bilo koji način u  provedbi svetosti braka. Propustiti pomoći u pomirbi  supružnika.

10. Ne poželi nikakve tuđe  stvari!

Zavist i natjecanje s drugima u stjecanju  materijalnih dobara. Materijalizam i obuzetost novcem i stjecanjem  materijalnih dobara. Duhovna zavist, klevetanje i oduzimanje dobroga glasa iz  pakosti, ljubomore ili nerazboritosti. Zanemarivanje duhovne dimenzije  čovjeka, od koje se, zapravo živi (Isus reče: “Ne živi čovjek samo o kruhu, nego  i o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta” i “Tražite najprije Kraljevstvo  Božje, a sve će vam se ostalo nadodati”). (msgr. Milivoj Bolobanić)