Raspored kateheze za prvopričesnike i krizmanike (2017./2018.)

Raspored kateheze (prvopričesnici i krizmanici) – 2017/2018 (pdf)

PRVOPRIČESNICI
RAZRED DAN VJEROUČITELJ
OŠ. VOLTINO 3A Utorak 17:00 – 17:45 Gđa Ana Vizler
OŠ VOLTINO 3B Utorak 17:00 – 17:45 Gđa Jasmina Ćurković
OŠ. VOLTINO 3C Četvrtak 17:30 – 18:15 Gđe Petra Borošak, Katarina, Ana Šarić
OŠ LJUBLJANICA 3A Srijeda 16:15 – 17:00 Gdin Stipo Šarić
OŠ. LJUBLJANICA 3B Četvrtak 18:15 – 19:00 Gdin Tihomir Drugčević
K R I Z M A N I C I
RAZRED DAN VJEROUČITELJ
OŠ VOLTINO 8A Ponedjeljak 15:00 – 15:45 Gđa Tatjana Purić
OŠ VOLTINO 8B Utorak 16:00 – 16:45 Gđa Ana Čehulić
OŠ VOLTINO 8C Četvrtak 16:00 – 16:45 Gdin Jakov Mamić
OŠ LJUBLJANICA 8A Ponedjeljak 16:00 – 16:45 Gdin Stipo Šarić
OŠ LJUBLJANICA Četvrtak 16:45 – 17:30 Gdin Jakov Mamić