Obavijesti (30.9.2018. – 7.10.2018.)

Raspored misa i nakane

 • nedjelja (30.9.2018.) – 26. nkg
  • 9.00h (Mijo, Margarita i Vladimir Ivanišević, Mirjana, Zlatko i Davor Blažičević)
  • 11.30h
  • 19.00h (Dragica Jurišić)
 • ponedjeljak (1.10.2018.)
  • nema mise
 • utorak (2.10.2018.)
  • 19h (zajedničke nakane)
 • srijeda (3.10.2018.)
  • 19h (vlč. Josip Žganec i obitelj Žganec)
 • četvrtak (4.10.2018.)
  • 19h (Manda Šarić)
 • petak (5.10.2018.)
  • 19h (zajedničke nakane)
 • subota (6.10.2018.)
  • 19.00h (Josip Butković)
 • nedjelja (7.10.2018.) – 27. nkg
  • 9.00h (Marija i Josip Čiček i obitelj)
  • 11.30h (Nikola Jandrić)
  • 19.00h (Marko Bilić)

Obavijesti

 • mise od utorka do subote u 19h, a nedjeljom u 9h, 11.30h i 19h
 • kateheza za mlade je petkom u 20.30h
 • izrada oltarske slike
  • možete uplatiti na račun župe (uplatnice na stolu za tisak), donijeti u župni ured ili ubaciti u kase na dnu crkve predviđene za prikupljanje sredstava za oltarnu sliku
 • brak žele sklopiti: Tomislav Šandro i Magdalena Mikulčić, Tin Šipicki i Tea Gorupić, Dominik Grubeša i Dea Božić
 • kršteni: Katarina Mudrovčić, Nora Brajak i Katja Petra Periša
 • ispraćeni u vječnost: Mihailo Bozoki