Obavijesti (25.11.2018. – 2.12.2018.)

Raspored misa i nakane

 • nedjelja (25.11.2018.) – Isus Krist; Kralj svega stvorenja
  • 9.00h (Katarina i Ivan Celinić)
  • 11.30h (Mate Mihaljić i Ema Torma)
  • 18.00h (Neven Masnjak)
 • ponedjeljak (26.11.2018.)
  • 18h (sprovodna; Ružica Galović)
 • utorak (27.11.2018.)
  • 18h (zajedničke nakane)
 • srijeda (28.11.2018.)
  • 18h (Stjepan Ilić i obitelj)
 • četvrtak (29.11.2018.)
  • 18h (Zlata i Juro Palić, Milan, Petar i Mandica Štimac, obitelj Palić, Kovačić, Čupić i Kipčić)
 • petak (30.11.2018.)
  • 18h (zajedničke nakane)
 • subota (1.12.2018.)
  • 18h (Marijan Minđak)
 • nedjelja (2.12.2018.) – 1. nedjelja došašća
  • 9.00h (obitelj Vučina i Milašinčić)
  • 11.30h (zahvala sv. Leopoldu za zdravlje)
  • 18.00h (Božo Jandrić)

Obavijesti

 • mise od utorka do subote u 18h, a nedjeljom u 9h, 11.30h i 18h
 • župna kateheta za prvopričesnike i krizmanike prema rasporedu
 • kateheza za mlade je petkom u 20.30h
 • izrada oltarske slike
  • možete uplatiti na račun župe (uplatnice na stolu za tisak), donijeti u župni ured ili ubaciti u kase na dnu crkve predviđene za prikupljanje sredstava za oltarnu sliku