Obavijesti (2.12.2018. – 9.12.2018.)

Raspored misa i nakane

 • nedjelja (2.12.2018.) – 1. nedjelja došašća
  • 9.00h (obitelj Vučina i Milašinčić)
  • 11.30h (zahvala sv. Leopoldu za zdravlje)
  • 18.00h (Božo Jandrić)
 • ponedjeljak (3.12.2018.)
  • 6h – zornica (Andrija i Marija Renić i obitelj)
 • utorak (4.12.2018.)
  • 6h – zornica (obitelj Bosnar i Ljubić)
  • 18h (zajedničke nakane)
 • srijeda (5.12.2018.)
  • 6h – zornica (Branimir Matleković)
 • četvrtak (6.12.2018.)
  • 6h – zornica (Ljubica Janušić)
  • 18h – sv. Nikola
 • petak (7.12.2018.)
  • 6h – zornica (Lucija Ilić i obitelj, Marijana i Nikola Krznarić)
  • 18h (zajedničke nakane)
 • subota (8.12.2018.)
  • 6h – zornica (Kata Babić)
  • 18h (Marija i Josip Zubak)
 • nedjelja (9.12.2018.) – 2. nedjelja došašća
  • 9.00h (obitelj Kokot)
  • 11.30h (Mirko Katić i osobne nakane Mihaele)
  • 18.00h

Obavijesti

 • mise zornice od ponedjeljka do subote u 6.00h
 • večernje mise utorak, četvrtak, petak, subota u 18h
 • nedjeljom mise u 9h, 11.30h i 18h
 • u četvrtak je sv. Nikola
  • pozivamo roditelje da dovedu malu djecu na misu u 18h
  • nakon mise očekuje se dolazak sv. Nikole sa darovima za dobru djecu
 • klanjanje pred Presvetim u adventu je petkom pola sata prije večernje mise
 • u subotu je svetkovina Bezgrešnog začeća Djevice Marije
 • župna kateheta za prvopričesnike i krizmanike prema rasporedu
 • kateheza za mlade je petkom u 20.30h
 • izrada oltarske slike
  • možete uplatiti na račun župe (uplatnice na stolu za tisak), donijeti u župni ured ili ubaciti u kase na dnu crkve predviđene za prikupljanje sredstava za oltarnu sliku