Župna kateheza – upisi

Kao i svake godine pripravnici za prvu pričest i krizmu pohađat će uz školski vjeronauk i župnu katehezu. To se odnosi na učenike trećih  i osmih razreda. Upisi u župnu katehezu će biti u subotu, 30. rujna i to ovim rasporedom: kandidati za krizmu od 9.30 do 10.30 sati, a kandidati za prvu pričest od 11 do 12.00 sati. Upisi su u Subotičkoj 15 u vjeronaučnoj dvorani (u dvorištu). Bilo bi dobro da s trećašima dođu i roditelji kako bi se mogli upoznati i s drugim sadržajima i ponudom župe. Uz župnu katehezu, djeca će redovito pohađati nedjeljnu Sv. Misu i druge prigodne sadržaje koji će biti vezani uz tijek liturgijske godine.

Odgovori