Peta korizmena nedjelja – Gluha nedjelja

Na današnju 5. korizmenu nedjelju pokrivaju se oltarne slike, križevi i kipovi. Kao da je to čin tišine i poštovanja Isusa koji se priprema na strašnu muku. Na ovu Gluhu nedjelju budimo i mi “gluhi” na TV i ostale uređaje koji stvaraju buku u našem životu pa ne možemo čuti glas svojeg Boga. M.M.
Križ, kraljevska su vrata kroz koja ulazimo u hram svetosti. Drugoga puta nema onamo. “Pobožnost (bogoljubnost) bez križa samo je umišljena pobožnost. Križevi su svagdanji kruh. Naša duša treba svaki dan stanovitu mjeru boli da se riješi sebe i stvorova, kao što tijelo treba svaki dan stanovitu mjeru hrane.
Mi ne bismo ništa vrijedili kada se ne bi Bog skrbio kako će nam svijet i život promijeniti u gorčinu, da nas od njih oslobodi.” Fenelon.