Predstavlja se novi kapelan, Antun Nižetić

U novom broju našeg župnog listića, predstavlja nam se naš novi kapelan, Antun Nižetić:
Zovem se Antun Nižetić. Rođen sam 1978. g. u Splitu. Rastao sam u Splitu i na Braču odakle su porijeklom moji roditelji. Primajući besplatnost Božje ljubavi i ja sam u sebi osjetio raspoloživost da dam cijeli život Isusu Kristu. Bog mi je govorio kroz konkretne činjenice mog života i preda me stavio svečeništvo.
Ušao sam u biskupijsko misijsko sjemenište Redemptoris Mater u Puli. Zaređen sam u lipnju 2006. za porečku i pulsku biskupiju. U Zagreb sam poslan na poslijediplomski studij na KBF-u. Prvu godinu bio sam kapelan u župi Navještenja u V. Gorici i sad sam tu.
Molite za mene da Gospodin ne zapusti ovo djelo koje je započeo sa mnom i da mogu ponizno i revno služiti vama. Pročitajte više u listiću.