Sastanak vjeroučitelja i kateheta naše župe

U utorak su se na sastanku u Subotičkoj sastali vjeroučitelji naše župe i katehetski suradnici. Bili su prisutni sadašnji i neki bivši suradnici:
Ana Čehulić, Stipo Šarić, Josip Rukelj, Tihomir Drugčević, Tatjana Purić, Julija Šarić, Jelena Magzan, Mario Magzan, Ivan Banožić, Marija Brković, Martina Škrbina i župnik, Davor Štuljan.
Na početku se župnik s nekoliko prigodnih riječi zahvalio vjeroučitelju Josipu Rukelju koji je od samog početka osnutka ove župe bio suradnik. I vrlo je uspješno i predano surađivao u župnom pastoralu kroz kateheze, organizacije roditeljskih satanaka, tribina i slavlja krizmi i prvih pričesti. Osim njega iz naše župe su se preselili i Jelena i Mario Magzan te nastavljaju svoj angažman u novoj župi u Zaprešiću. Pročitajte