Blagdan Krista Kralja

Ovom nedjeljom završava liturgijska godina, tj. jedan ciklus u kojem je bio cilj potpunije upoznavati i dosljednije prihvaćati Isusa Krista koji je uzor čovječnosti i uporište nade za cjelovito oslobođenje i spasenje.  više… Ove godine, na blagdan Krista Kralja, u Hrvatskoj se održavaju parlamentarni izbori. Vjernicima je to dodatni poticaj da o vremenitoj vlasti promišljaju u svjetlu Onoga koji je istinska vlast i kojemu će na kraju vremena biti odvagnuta, prosuđena i podvrgnuta svaka vlast na zemlji. Poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije prigodom izbora zastupnika u Hrvatski sabor.
Naša župa intenzivno se priprema za slijedeću nedjelju, 2. prosinca kada ćemo po četvrti put u našoj župi ugostiti kardinala, Josipa Bozanića. On će predvoditi misno slavlje i blagosloviti novu crkvu. Crkva još nije potpuno gotova. To je vidljivo već izvana, a i iznutra još štošta nedostaje, međutim mnogi su ljudi ovoj crkvi darovali dio sebe, stoga će blagoslov biti mali povjetarac koji će nas osvježiti i obdariti Božjim Duhom. Ovim činom zahvaljujemo na svemu što smo primili od Gospodina i molimo da nas prati dalje u našim planovima i projektima. dš