Kako gradimo našu crkvu

Kao što znate naša župa je u 12 godina svoga postojanja puno toga doživjela i puno je toga napravljeno. Napravljena i plaćena je sva dokumentacija za izgradnju crkve, a djelomično i pastoralnog centra. Preuređena je stara crkvica u Subotičkoj za trenutne potrebe. Izgrađena je vjeronaučna dvorana i novi župni stan. U pet zadnjih godina izgrađena je i nova crkva koja se svake godine sve više i više uređuje. Sam početak izgradnje do pod krov financijski je pomogla zagrebačka nadbiskupija. A sve ostalo što danas vidimo napravljeno je zahvaljujući darovima vjernika i dobročinitelja koji su najvećim dijelom pomagali izgradnju nove crkve. Kojim putem će naša župa ići u ovoj godini i sljedećem razdoblju pročitajte ovdje…