Naš novi kapelan – Borna Puškarić

Dragi vjernici župe Sv. Leopolda Mandića,
Božja me providnost dovela u vašu, od sada i moju župu. Rođen sam 20. rujna 1983. g. i odrastao sam u centru našeg dragog Zagreba. Nakon Nadbiskupske klasične gimnazije započeo sam svoju svećeničku formaciju na Kaptolu, u našoj Zagrebačkoj bogosloviji. Već nakon druge godine dobio sam veliki dar od Gospodina te sam upućen na nastavak studija teologije i pripreme za svećeništvu u Rim. Za đakona sam zaređen 3. listopada 2007. godine u Papinskoj lateranskoj bazilici. Ove godine,  21. lipnja,  primio sam sakramenat svetog reda svećeništva, a u nedjelju, 22. lipnja, uspeo sam se na oltar drevne hrvatske crkve Sv. Marka i prikazao svoju Mladu Misu. Draga braćo i sestre, radostan sam da ću kao mladomisnik služiti u Voltinom i na Ljubljanici i u susjednim Vrbanima. Preporučam se u vaše molitve. Ja vam obećajem da ću, kao vaš svećenik, svakodnevno moliti Gospodina za vas i na vaše nakane.  Bog vas blagoslovio a naša nebeska majka, Blažena Djevica Marija, Majka od Pouzdanja, neka vas čuva i prati. Borna Puškarić, kapelan (pročitajte cijelo pismo…)