MISIJSKA NEDJELJA

Misijska nedjelja je dan molitve i promicanja misija. Odredbom Zbora za obrede od 14. travnja 1926. godine određeno da pretposljednja nedjelja u listopadu za cijelu Katoličku Crkvu bude dan molitve i posebne misijske animacije. Ovim je papa Pio XI. za cijelu Crkvu ustanovio Svjetski misijski dan tj. Misijsku nedjelju koja se slavi do današnjeg dana. Na taj dan cijela Crkva moli i skuplja priloge na misijske nakane Crkve. Ovo je dan obvezatne solidarnosti katolika cijeloga svijeta. Ne smije se smetnuti s uma kako je „Svjetski misijski dan, namijenjen jačanju osjetljivosti za misijski problem, ali i sabiranju pomoći, važan je trenutak u životu Crkve jer uči kako darivati: u euharistijskom slavlju, to jest kao prinos Bogu, i za sve misije svijeta“ (Redemptoris missio 81). Papinska misijska djela iz Zagreba pozivaju vjernike da u duhu misijskoga poslanja koje su primili snagom Duha Svetoga po sakramentu potvrde – i djelom budu misionari. Posebno se potiču kumstva u siromašnim misijskim zemljama u kojima je obvezna školarina. U troškove školovanja ulazi školarina, obvezna školska uniforma, školski pribor i djelomična pomoć u prehrani. Za osnovnu školu godišnja cijena je 100, a za srednju školu 300 eura. Školovanje bogoslova godišnje iznosi 1500, a sjemeništarca 500 eura. U cijenu je uključen boravak u sjemeništu – bogosloviji (internatu). Informacije se mogu dobiti u Papinskim misijskim djelima, Nova Ves 4, tel. 01/466 92 53, e-mail: missio.croatia@zg.t-com.hr.
Papinu poruku za Svjetski misijski dan 2008. pročitajte u cijelosti…