K R Š T E NJ E

DOKUMENTI ZA KRŠTENJE

Krštenje djeteta obavezno prijavljuje jedan od roditelja u župnom uredu (ne telefonom). Potrebno je od dokumenata ponijeti:

RODNI LIST ZA DIJETE (FOTOKOPIJA)

POSVJEDOČENJE ZA KUMA/KUMU DA MOŽE KUMOVATI (DA JE KRŠTEN, PRIČEŠĆEN I KRIZMAN, AKO JE U BRAKU CRKVENO VJENČAN U KATOLIČKOJ CRKVI); UKOLIKO JE SVETE SAKRAMENTE PRIMIO/LA U NAŠOJ ŽUPI PROVJERITI U ŽUPNOM UREDU NA TEMELJU NJEGOVIH/NJEZINIH PODATAKA

Krštenje najavite oko mjesec dana prije vašem vlastitom župniku za vrijeme radnog vremena župnog ureda

¨ Krštenje je u župi Vašeg boravka, no ako imate želju krstiti dijete u drugoj župi, tada zamolite vlastitog župnika da Vam dadne dozvolu za krštenje u drugoj župi.

OSTALA PITANJA

TKO MOŽE BITI KUM/KUMA NA KRŠTENJU:

a) katolik/katolkinja sa navršenih 16 godina života;

b) treba biti kršten/a, pričešćen/a i krizman/a;

c) ako je vjenčan/a mora biti crkveno vjenčan/a (nije dovoljno samo civilno vjenčanje) – ali mora također biti i krizman/a,

d) da nije rastavljen/a i ponovno civilno vjenčan/a ili da ne živi u izvanbračnoj zajednici

e) da ne živi u izvanbračnoj zajednici i odbija se crkveno vjenčati (a mogao/la bi).

f) da provodi život u skladu sa katoličkom vjerom i crkvenim naukom

g) otac i majka djeteta ne mogu biti kumovi.

Tako kaže Zakonik kanonskoga prava Katoličke Crkve i to moramo uvažiti.

Krsni kumovi su pred Crkvom jamstvo da će dijete biti kršćanski odgojeno. Ako roditelji ne bi mogli tu dužnost izvršiti, onda su kumovi dužni ozbiljno i savjesno pobrinuti se za vjerski odgoj djeteta. Stoga kumstvo nije za šalu. Kumovi su pozvani primjerom i riječju poučavati svoje kumče vjerskom životu. Njihov život mora biti uzoran vjernički život. Stoga, pri odabiranju kumova neka roditelji ne gledaju da li su kumovi imućni već da za kumove odaberu uzorne vjernike.

¨ Ako kumovi nisu iz iste župe recite im da donesu potvrdu svojeg vlastitog župnika da mogu kumovati na krštenju.

Na krštenje je potrebno doći u točno u dogovoreno vrijeme; bolje nekoliko minuta ranije, nego kasnije.

TREBA LI ŠTO PONIJETI NA KRŠTENJE?

DA, KRSNU SVIJEĆU I BIJELU KOŠULJICU ILI HALJINICU

KRŠTENJE JE PRVI, OSNOVNI, TEMELJNI SAKRAMENT CRKVE

Krist ga je ponudio svima da imaju život vječni. Krštenje je sakrament vjere. Krštenje je najveći milosni dar Presvetog Trojstva koji čovjek prima nakon ulaska u život. Po sakramentu krštenja od nebeskog Oca primamo Duha posinjenja i ubrajamo se u djecu Božju. Isus nas u svojoj Krvi po sakramentu krštenja pere od grijeha – istočnog i osobnih. Krštenjem čovjek postaje novo stvorenje, nanovo rođeno iz vode i Duha Svetog te se po njemu ugrađujemo u kraljevsko svećeništvo i postajemo narod Bogu stečen. Po krštenju smo za Boga vezani – postajemo njegova draga svojina. Ovaj sakrament je početak životnog hoda čovjeka prema vječnom sjedinjenju s Bogom u ljubavi, u nebu. Krštenje je temelj i vrata ostalim sakramentima i milostima koje nam oni dijele.

 

ZAŠTO ŽELITE KRSTITI VAŠE DIJETE?

Sakrament krštenja dao nam je Isus Krist, da nas po njemu posveti i uključi u svoju Crkvu.

Rekao je: «Idite i učinite mojim učenicima sve narode! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga!»(Mt 28, 19).

Krštenje je temelj kršćanskog života. Bez njega nije moguće primiti ostale sakramente.

Po krštenju smo oslobođeni od istočnoga grijeha, nanovo smo rođeni kao djeca Božja te postajemo članovi Crkve katoličke – kršćani.

Krst utiskuje u krštenika neizbrisiv biljeg, zato se sakrament krštenja može primiti samo jednom u životu.

Krstimo djecu koja još nisu svjesna tih velikih duhovnih dobara koja primaju po krštenju, pouzdavajući se u roditelje (koji su svjesni kršćani)da će oni osigurati djetetu vjersku pouku i vjerski život. S tom pretpostavkom Crkva prima djecu na krštenje. Vi kao dobri roditelji želite Vašem djetetu dati sve najbolje što možete i što će mu u životu koristiti. Sve što je za dobro djeteta Vi mu dajete, makar ono toga nije svjesno. Dužni ste brinuti se za njegovo tjelesno, duševno i duhovno zdravlje.

Kao kršćanski vjernici znadete za Isusa Krista, za njegov život i nauk, za njegovu muku, smrt, za njegovu bezgraničnu ljubav prema svima; znadete za njegovu Crkvu, za smisao ljudskog života koji je usmjeren prema sretnoj vječnosti, znadete za zapovjedi, poznajete sakramente kojima se posvećujemo. A sve to blago vjere Kristove može koristiti samo onaj koji je kršten.

Vaše kršćansko majčinsko i očinsko srce ne bi željelo da Vaše dijete ostane bez tih velikih duhovnih dobara.

Zato vjerujemo da krštenje svoga djeteta ne tražite zbog «pukog običaja naših starih» ili zbog ljudskog obzira,nego krštenje želite i tražite iz vlastitog uvjerenja o koristi i potrebi tog prvog sakramenta za vaše dijete.

 

Dragi roditelji! Kad s ljubavlju dajete krstiti dijete, time preuzimate i obavezu da ćete dijete kršćanski odgojiti.

VI STE PRVI UČITELJI VJERE SVOGA DJETETA!

Vi ćete ga naučiti kako se prekrižiti, Vi ćete ga naučiti molitvu Oče naš, Vi ćete ga voditi u crkvu na svete mise.

Dođite nedjeljom i blagdanom na svetu misu moliti Boga za svoj brak, za svoje dijete, za same sebe!

Ne zaboravite zajednički moliti u obitelji!

Daleko od Vašeg doma bila psovka, pijanstvo, prevara, nerazumijevanje, vrijeđanje, svađe, nasilje i svako drugo zlo.

Neka Vaše dijete raste u divnom ozračju plemenitog, sretnog i skladnog kršćanskog obiteljskog života!

Ovaj poziv na vjersku obnovu upućuje se i kumovima, jer i oni također imaju veliku ulogu ne samo na krštenju, nego i kasnijem životu djeteta, da bude vjerno krsnom obećanju!

Oče i majko! Vi volite Vaše dijete svim srcem! Znajte da ga i Bog voli! Isus je i za njega trpio i umro da ga spasi!

Nek’ se udruži i nebeska i zemaljska ljubav, pa neka u tom svetom i radosnom raspoloženju bude i krštenje Vašeg djeteta.

«O, sretno budi, ti maleno dijete, koje si po krstu Bogu posvećeno!

O, sretno budi, jer Isus je i tebe otkupio, i svetim krstom preporodio! Tebe vole tvoji roditelji, još te više voli sam Bog! Po krštenju ti je upućen poziv i dana mogućnost da budeš vječno sretno!»

 

V J E N Č A NJ E

 

DOKUMENTI ZA VJENČANJE

Odlučili ste se za crkveno vjenčanje. U vezi toga potrebno je na vrijeme poduzeti određene korake. Evo nekoliko praktičnih savjeta i preporuka.

Prije svega, preporuča se da se javite telefonom nadležnom župniku (bilo župniku zaručnice, bilo zaručnika) i dogovorite termin za razgovor o crkvenom vjenčanju barem 6 mjeseci prije planiranog vjenčanja.

U susretu sa župnikom ćete se dogovoriti o datumu i mjestu vjenčanja.

Župnik će vam reći koje dokumente morate pribaviti (kod matičara i u župi krštenja).

Prijavite se na zaručnički tečaj (najkasnije tjedan dana prije početka tečaja)

I za zaručnike koji se odluče vjenčati u crkvi obavezna je prijava u nadležnom matičnom uredu (matični ured koji je nadležan za mjesto u kojem se održava vjenčanje).

Matičaru je potrebno priložiti: domovnicu, osobnu iskaznicu, fotokopiju osobnih iskaznica ili putovnica odabranih svjedoka na vjenčanju, izvod iz matične knjige rođenih, taksenu pristojbu

Matičar zatim izdaje potvrdu (Potvrda o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka) koju treba odnijeti nadležnom župniku župe u kojoj će se održati vjenčanje.

ZARUČNIČKI TEČAJ je prije svega “crkvena priprava na crkveni brak”, namijenjena onima koji su članovi Crkve, dakle vjernici, koji žele sklopiti sakrament kršćanske ženidbe. Stoga u toj pripravi sudjeluju oni koji će o bračnoj i obiteljskoj tematici govoriti u ime Crkve, u skladu s crkvenim naukom i na temelju svojeg osobnog kršćanskog, vjerničkog iskustva.

 

ŽUPNIKU JE POTREBNO DONIJETI

A) KRSNI LIST koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci: za rimokatoličku stranu iz rimokatoličke župe gdje je krštena a za pravoslavnu iz pravoslavne gdje je krštena;

B) OTPUSNICU ili DOZVOLU ako niti jedno ne stanuje na području župe.

C) Ako je jedna strana nekrštena onda treba donijeti IZVADAK IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH (može i preslika).

D) ZELENI PAPIRI  – POTVRDA da zaručnici ispunjavaju pretpostavke za sklapanje braka u vjerskom obliku (dva istovjetna papira). POTVRDE će Vam izdati nadležni matičar i njih odmah trebate donijeti u župni ured čim ih dobijete od matičara (oba papira);

E) POTVRDU o pohađanju tečaj o braku (vidi na web stranicama župe Sveta Mati Slobode, sv. Josip-Trešnjevka, Sv. Petar –Vlaška, sv. Blaž ili koja od drugih većih župa u gradu.)

F) Kumovi (svjedoci) kod vjenčanja mogu biti krštene osobe, nekrštene ili osobe bilo koje nacionalnosti.

 

MATIČARU JE POTREBNO DONIJETI (da bi ste dobili „zelene papire“)

A) Izvadak (ne Rodni list!) iz matične knjige rođenih (ne smije biti stariji od tri mjeseca);

B) Osobne karte i domovnice (original i preslika);

C) Adrese obaju kumova (najbolje preslike osobnih karata);