Raspored svetih misa

Večernja Sveta misa je u 18.00 sati za vrijeme zimskog računanja vremena odnosno u 19.00 sati za vrijeme ljetnog računanja vremena.

Nedjeljom: 9.00h, 11.00h i 19.00h* (preko ljeta nema mise u 11h)
Radnim danima (od utorka do subote): 19.00h*

*u zimskom računanju vremena večernje mise su pomaknute za 1h unatrag

Krunica: pola sata prije večernje Svete mise
Klanjanje: srijedom pola sata prije večernje Svete mise
Ispovijed: nedjeljom prije mise

Križni put: petkom i nedjeljom pola sata prije večernje mise (samo u korizmenom vremenu)