Raspored svetih misa

Večernja Sveta misa je u 18.00 sati za vrijeme zimskog računanja vremena odnosno u 19.00 sati za vrijeme ljetnog računanja vremena.

*u 7. i 8. mjesecu nema sv. mise u 11.30h

Nedjeljom: 9.00, 11.30* i 19.00
Radnim danima (od utorka do subote): 19.00

Krunica: pola sata prije večernje Svete mise (u 18.30h)
Klanjanje: srijedom u 18.30 (pola sata prije večernje Svete mise)
Ispovijed: nedjeljom prije mise

Križni put: petkom i nedjeljom pola sata prije večernje mise, u 17.30h (samo u korizmenom vremenu)