Godina milosrđa

Kako je najavio 13. ožujka ove godine u bazilici Svetog Petra, papa Franjo će 8. prosinca otvoriti Godinu milosrđa. Jubilej milosrđa započet će otvaranjem Svetih vrata na Svetom Petru na svetkovinu Bezgrešnog začeća 2015., a završit će 20. studenoga 2016. na svetkovinu Krista Kralja svega stvorenja.

Godina milosrđa - plakat

Na treću nedjelju došašća 13. prosinca otvorit će se Sveta vrata Lateranske bazilike, a potom i na drugim papinskim bazilikama, Svete Marije Velike i svetog Pavla izvan zidina. No papa Franjo je odredio da se u svim partikularnim Crkvama i svetištima otvore vrata, prigodom Svete godine, tako da se jubilej može slaviti i na lokalnoj razini »kao znak zajedništva cijele Crkve«.

Riječ Svetog Oca

»Ovim smo razmišljanjem došli do praga Jubileja, evo blizu je. Pred nama su vrata, ali ne samo sveta vrata, već i druga: velika vrata Božjeg milosrđa – a to su jedna lijepa vrata! – koja dočekuju naše kajanje nudeći milost njegova opraštanja. Ta su vrata širom otvorena, treba nam samo malo hrabrosti da prijeđemo preko njihova praga. Svaki od nas ima neki teret na duši. Svi smo grešnici! Okoristimo se tom proslavom koja je pred nama i prijeđimo prag toga milosrđa Boga koji se nikada ne umara opraštati, nikada se ne umara čekati nas! Gleda nas, uvijek je uz nas! Samo hrabro! Uđimo kroz ta vrata!«

Papa Franjo. Vrata Crkve ne smiju biti čvrsto zaključana: Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 18. studenoga 2015.

Živjeti iz Njegova milosrđa

Govor o milosrđu danas ide izvan suvremenih tokova misli i raspravâ. Kada je riječ u uspostavi društvene ravnoteže, o brizi i osjetljivosti za ugrožene skupine ljudi te za potrebite, poseže se za pojmovima socijalne osjetljivosti, pravednosti i građanske odgovornosti, premda se ne ostavlja dovoljno prostora razmišljanju iz kojih bi vrjednota izrasle i razvile se te »društvene krjeposti«. Milosrđe ostaje riječ s prizvukom sažaljenja, pa ju se nerado unosi u govor o obnovi zajedništva među ljudima. Unatoč tome, milosrđe je nezaobilazni put Crkve i njezinih vjernika. Pravednost nije dostatna da bi se ostvario skladan suživot u društvenoj zajednici jer pravednost može doživjeti raznorodna izobličenja, a često ne pronalazi načina kako doprijeti do onih koje pravda nije »predvidjela« i koji su ostali izvan »zakonodavnoga okvira« kojim se pokušava uspostaviti pravednost. Stoga je sveti Ivan Pavao II. odlučno opominjao: »Crkva živi svoj istinski život kada ispovijeda i obznanjuje milosrđe, najčudesnije svojstvo Stvoritelja i Otkupitelja, i kada ljude privodi vrelima Spasiteljeva milosrđa, kojega je ona čuvarica i djeliteljica.« (Dives in misericordia, 13)

Izvanredna jubilejska godina milosrđa, koju ćemo, po odluci pape Franje, u Crkvi slaviti od 8. prosinca 2015. do 20. studenoga 2016. godine, milosno je vrijeme u kojemu smo pozvani izručiti se Božjemu milosrđu te biti nositelji i djelitelji istoga dara, kojega je potrebit svaki čovjek. Božje milosrđe prema nama očitovano je na najčudesniji i najjasniji način u osobi Isusa Krista, u njegovu djelu otkupljenja. Njegova smrt na križu blista Božjim očinskim milosrđem, ljubavlju koja prihvaća svakoga čovjeka. Zato, »gdje god je Crkva prisutna, ondje mora biti vidljivo Očevo milosrđe. U našim župama, zajednicama, udruženjima i pokretima, ukratko, gdje god su kršćani, svatko mora naći oazu milosrđa.« (Papa Franjo, Misericordiae vultus, 12) Milosrđe daje vjerodostojnost i vrijednost svim riječima i svim pothvatima Crkve. Ono je mjesto trajne obnove, povratka u zagrljaj Oca, koji oprašta, vraća radost života i osposobljuje za istinsko zajedništvo s braćom ljudima. Živjeti vjeru znači prihvatiti Božje milosrđe i iz njega spoznavati sebe, sve ljude i sve stvoreno. Dotaknuti njegovim milosrđem bivamo nositelji ljubavi koja preobražava svijet.

Hodeći ususret izvanrednomu Jubileju milosrđa donosimo nekoliko uvodnih razmišljanja, a stranice našega lista kroz jubilejsku će godinu pružati više prostora ovim temama.
Živo vrelo 11(2015), Riječ urednika
Živo vrelo

Novosti o događanju