IZGRADNJA CRKVE I PASTORALNOG CENTRA

Prije desetak dana uplatio sam 35.000 kn izvođačima na ime duga za izgradnju pastoralnog centra. Nakon što smo vratili dugove Nadbiskupiji i platili nekoliko velikih računa to je sve što smo uspjeli prikupiti od kraja siječnja do sada. Sada su nam svi računi prazni. Ovim putem ponovno pozivam da u ovim proljetnim danima doprinesemo za … Više…

Kako se i što gradilo 2012. godine

Nakon izgrađenog podruma pastoralnog centra prošle godine, ove godine nastavili smo s izgradnjom. U proljeće je odvezena sva preostala zemlja od iskopa te isplaniran okoliš. U mjesecu lipnju vratili smo sve dugove prema izvođaču „Partner projekt d.o.o“ Ljetni mjeseci bili su u znaku nastavka radova. Nakon pozivnog natječaja, sklopili smo ugovor s novim izvođačem „Foton … Više…

Izgradnja pastoralnog centra

  Prošle godine napravljeni su skoro svi radovi iz ugovora o gradnji prve etape pastoralnog centra. To znači da je napravljen iskop, temelji, izolacija, kanalizacija, temeljna ploča. Također su napravljeni električarski, vodoinstalaterski i radovi na instalacijama grijanja koji su u zemlji. U to je uključen i nadzor. Na taj način smo završili predviđene radove. Svi … Više…

Prodaja uskrsnih kolača

Danas na Uskrs imamo kolača u ponudi poslije misa ispred crkve. Prihod ide za dovršetak i obnovu naše župne crkve, a jedan dio ide beskućnicima i siromašnim obiteljima. U korizmi su svake subote u 17 h prije večernje sv. mise gđa. Višnja Dropuljić zajedno sa suradnicama iz župnog Caritasa prihvaćale i slagale kolače koje su … Više…

20.06.2010.

AKTUALNOSTI U GRADNJI CRKVE – završetak vanjske fasade Radovi na našoj crkvi već su u završnoj fazi. Završeni su skoro svi pripremni radovi za završni sloj, postavljene su kamene klupčice. Limarski radovi kasne dva tri tjedna i zbog toga će se nekoliko tjedna produžiti završni radovi i skidanje skele. U crkvi se već osjeća velika … Više…

ZAHVALA ZA KRAJ ŠKOLSKE GODINE

Ovu nedjelju, 20. lipnja Sv. Misom u 11.30 zahvalili smo Bogu za proteklu školsku i pastoralnu godinu. Radi produljenog vikenda samo se manji broj naše školske djece sakupio u župnoj crkvi sa svojim profesorima i nastavnicima da, predvođeni Župnikom, izreknu svoj – “Bogu hvala!” na još jednoj školskoj godini. Prisutni su molitvom i pjesmom zahvaljivali … Više…

Počela je izrada fasade na crkvi

Ovih dana započela je izrada vanjske fasade na crkvi. Završetak radova se predviđa do kraja mjeseca lipnja. Cijena ugovorenih radova je oko 277.000 kn + PDV. Od pet pristiglih ponuda odabrana je ova najpovoljnija. U tu cijenu ne ulaze limarski i kamenarski radovi (klupčice i cokl) i kamena vuna koju smo već platili i s … Više…

28.02.2010.

AKTUALNOSTI U GRADNJI NOVE CRKVE – vanjska fasada Već na početku ove godine najavili smo daljnje građevinske radove na crkvi. Nakon uređenja jednog dijela okoliša i rasvjete oko crkve prošle godine, i uz nekoliko manjih zahvata (svjetla nad oltarom, razglas za orgulje na koru, ispovjedaonica, klecala, nekoliko vanjskih klupa) sada dolazi na red jedan od … Više…

24.12.2009.

Ove godine definitivno je završena prodaja “prve crkve” u Subotičkoj ulici. Kupila ju je tvrtka «Elektrograđenje» obitelji Tolić za 2.000 000kn. Do kraja mjeseca lipnja uplaćena je na račun župe zadnja rata te je predmetna nekretnina postala vlasništvo te tvrtke. Prema dopisu Nadb. Duhovnog Stola Zagrebačke nadbiskupije, novac od predmetne nekretnine ima se utrošiti u … Više…

29.11.2009.

Naša je župna crkva izgrađena, ali je još puno do konačnog dovršetka. Ove smo godine od većih radova uspjeli napraviti dio okoliša s betonskim zidom, rubnjacima i stazom od ukrasnih kocki. Zahvaljujući malim akcijama naše gradske četvrti i tvrtki «Elektrograñenje» obitelji Tolić, na cijelom području oko crkve postavljena je nova rasvjeta s 11 stupova. U … Više…