15.12.02.

Radovi na gradilištu su za ovu godinu pri samom kraju. U tijeku je nasipavanje materijala za podlogu u samoj crkvi i izvođenja rampe, ali dinamika ovisi o vremenskim (ne)prilikama. Visina troškova za dosadašnje radove, priključke električne energije i vode po situacijama je ukupno 1.275.325,10 kn.