14.03.03.

I na gradilištu su očite promjene. Stvari se vrlo brzo događaju. Armiranje i betoniranje zidova naše nove crkve ide po planu. Napravljeni su zidovi cijele crkve u prvom nivou koji je visok 4 do 5 m. Sada se već pripremaju oplate i gradi se skela za novo betoniranje u visinu. Crkva naime treba u konačnici biti visoka skoro 16 metara, što je poput zgrade peterokatnice. Predana nam je i prva ovogodišnja financijska situacija koja iznosi 550.000 kn. Mi župljani ove smo godine skupili oko 30.000 kuna. Hvala svim iskrenim darovateljima. Hvala “udovičinom daru” jer upravo takvi ljudi pomažu gradnju naše nove crkve. Hvala svima koji se osobno angažiraju da bi ova naša župa živjela i svjedočila prisutnost živoga Isusa Krista među ljudima danas.