21.03.04.

Krajem prošle godine navijestili smo povremena skupljanja za gradnju crkve pod naslovom: “ciglica za gradnju crkve”. Po prvi put ćemo organizirati ovakvo skupljanje na Cvjetnicu i Uskrs.

Suradnici i članovi župnih vijeća će Vam prije i poslije sv. Misa ponuditi tiskane uspomene od 10, 20, 50 i 100 kn. Onaj tko želi (dobrovoljni dar) može darovati svoj jednokratni prilog. Taj prilog namijenjen je isključivo gradnji crkve.

Trenutno na računu imamo oko pedeset tisuća kuna. Radovi na bravariji skoro su završili (još treba postaviti nekoliko stakala). Vrijednost radova je oko 500.000 kn. Do sada je isplaćeno 250.000 kn.

Izrađuje se i križ za pročelje crkve koji će (vjerujemo) biti postavljen i zasjati u velikom tjednu! Definirana je i nadstrešnica, i ona će se početi izrađivati (oko 60.000 kn). Započinju radovi na postavljanju razvodnih ormarića i struje u stambenom dijelu.

Zatražili smo priključak na gradsku kamalizaciju (oko 50.000 kn). Trenutno se izvodi mreža odvodnje koju izvodi “Konstruktor” u vrijednosti 170.000 kuna. Potrebno je napraviti i prezide u stambenom dijelu (20.000 kn). Ove godine možda još uspijemo ishoditi i priključak plina što su osnovni uvjeti da zgrada može funkcionirati i da se mogu drugi radovi planirati!

Crkva živi i gradi se od darova vjernika. Uvije je tako bilo. Kakvi smo mi, takva će nam biti i crkva. Lijepo je kad je nedjeljom vidimo popunjenu. Također je lijepo kada vidimo novi detalj, nešto novo i bolje napravljeno u toj crkvi. Sve to može samo zahvaljujući vašoj potpori i daru. Stoga vam od srca hvala!