28.11.04.

Ove godine smo mi župljani u gradnju crkve uložili 319.500,00 kn. Djelomično je uloženo u vraćanje dugova za bravariju (cijena kompletne bravarije je 550.000,00 kn), a djelomično u izradu prezida, elektro instalacija, žbuku i vodoinstalacije te odvodnju u pastoralnom dijelu crkve. Isto tako, u samoj crkvi su se morale pribaviti stvari za potrebe liturgije i nedjeljnih sv. Misa. To je priličan novac ako se sjetimo da je župni godišnji bruto prihod prije nekoliko godina bio 440.000,00 kn.

Sada je župa za bravariju dužna još 170.000,00 kn. I usprkos tome što smo imali akcije i što nekolicina obitelji redovito daje za gradnju crkve, ipak to nije dovoljno da bismo na župnom računu prikupili značajnija sredstva. nakon ljeta ostalo nam je još pregršt malih dugova za elektriku, žbukanje, režije, poreze, komunalne naknade, doprinos Nadbiskupskom Duhovnom Stolu, itd.

Sve to polako, iz nedjelje u nedjelju, vraćamo. I dalje je potrebno redovito podmirivati režije i plaćati župne suradnike. Nedjeljna milostinja i drugi darovi vjernika taman su dostatni za podmirivanje redovitih mjesečnih troškova. Sada smo u iščekivanju Božićnih blagdana kada bismo, zahvaljujući nešto većem prilivu novca, mogli namiriti veći dio ili sve dugove. Naravno, obiteljski božićni dar jednim je dijelom usmjeren za potrebe Zagrebačke Nadbiskupije koji svaka župa godišnje plaća u iznosu 5 kn po vjeniku katoliku.

Sve su to brojke kojima ne želim previše zamarati, ali ih je dobro jednom izreći da se vidi kako doprinosi dolaze samo od Vas vjernika, a moraju se usmjeravati u različite svrhe. A samo od priloga vjernika i milostinje nije jednostavno sve namiriti. Uoči Božiča i blagdana poslat ćemo ponovno na vaše adrese koverte s uplatnicama i rasporedom blagoslova kuća. Već i prije blagoslova kuća, tijekom mjeseca prosinca, možete dati svoj prilog za gradnju crkve prema vlastitim mogućnostima i volji. Tu se treba ravnati prema onoj staroj narodnoj mudrosti: “Ne gradi crkvu onaj tko ima mnogo, nego onaj koji ju voli mnogo!”

I ovom priliko zahvaljujem svima vama koji nesebično darujete za gradnju crkve i za potrebe župe. Župnik je samo jedan, ali zato ima puno Vas, vjernika. Jedan čovjek ništa ne može sam, ali svi zajedno možemo učiniti puno toga i na duhovnom i materijalnom planu, a sve za dobrovit naše župe!