05.12.04.

U ovom tekstu napomenu bih redoslijed kojim bismo mogli nastaviti radove. Ne mogu govoriti o terminima kada bi se koji rad mogao ostvariti. To će biti onda kad se zatvori financijska konstrukcija, pronađu donatori ili omogući posudba ili kredit.

 • Priključak i sustav odvodnje (do sada je plaćena komunalna naknada i zatražen priključak)
 • Priključak plina
 • Nadstrešnica ispred glavnog ulaza
 • Nadstrešnica iznad ulaza u ured
 • Dovršenje terase u prizemlju (radi vode i kiše koja ulazi u stubište)
 • Dovršenje sustava vode (izvedba priključka vode od ure i šahta do crkve, hidranti…)
 • Centralno grijanje
 • Vrata u kotlovnici
 • Interijer (dovršiti projektnu dokumentaciju)
 • Izvedba spuštenog stropa
 • Izvedba svih instalacija u crkvi (razglas, alarm, el. energija…)
 • Izolacija i žbukanje zidova
 • Uređenje ispovjedaonica i male prokurature
 • Podloge
 • Zatvaranje terase na katu stambenog dijela

Ovo su samo neki radovi koji predstoje kako bi crkva koju gradimo bila do kraja u funkciji. Vjerujemo da će se sljedećih godina ovi radovi polako izvršavati i da će dugovi biti sve manji.

U spomenici, koja je ugrađena u temelje naše crkve, stoji da su gradnju crkve započeli vjernici ove župe uz pomoć Nadbiskupskog duhovnog stola i velikodušnih dobrotvora.

Nadamo se da ćemo uz pomoć i dobrih ljudi i donatora što prije gledati završenu našu crkvu Leopolda Mandića!