02.03.2008. Što u 2008. godini?

KAKO GRADIMO NAŠU CRKVU?

U ovom tekstu želio bih donijeti nekoliko glavnih tema koje su vezane uz materijalnu situaciju naše župe.

Kao što znate naša župa je u 12 godina svoga postojanja puno toga doživjela i puno je toga napravljeno. Napravljena i plaćena je sva dokumentacija za izgradnju crkve, a djelomično i pastoralnog centra. Preuređena je stara crkvica u Subotičkoj za trenutne potrebe. Izgrađena je vjeronaučna dvorana i novi župni stan. U pet zadnjih godina izgrađena je i nova crkva koja se svake godine sve više i više uređuje.
Sam početak izgradnje do pod krov financijski je pomogla zagrebačka nadbiskupija.
A sve ostalo što danas vidimo napravljeno je zahvaljujući darovima vjernika i dobročinitelja koji su najvećim dijelom pomagali izgradnju nove crkve.

Prije dvije godine izvodili su se veliki radovi na grijanju i završni građevinski radovi te smo se našli u velikom financijskom škripcu. To smo u dogovoru s ekonomatom zagrebačke nadbiskupije riješili podizanjem hipotekarnog kredita u Hypo Alpe Adrija Bank u visini od oko 1.000.000 kn. To je bilo dovoljno za trenutno plaćanje velikih i malih dugovanja, ali ni približno dovoljno za sve projekte koji stoje pred našom župom i za dovršetak crkve i pastoralnog centra..
Zato smo nastojali pozivati vas vjernike da se prema mogućnostima uključite u daljnje pomaganje izgradnje ove crkve. No uz vraćanje kredita (polugodišnje u visini 100.000 kn teško je nešto veliko dalje napraviti. Lokacijska dozvola za budući pastoralni centar izdana je prije godinu dana te joj polako ističe valjanost. Krenuli smo u realizaciju projektne dokumentacije za pastoralni centar, ali sve je zastalo zbog isplate dugovanja u kojima se kontinuirano nalazimo.

Trenutno se ta dugovanja odnose na:

Termorad doo Dug 30.000 kn
Kopbiro Projektna dokumentacija za pastoralni centar, dug 50.000 kn
Adam gradnja Isplaćeno 50.000 kn za žbukanje i završne radove u crkvi (10.1. 2008.), dug oko 80.000 kn
Duga Purger ličilački i knauf radovi u crkvi, dug 8.509 kn
Latibo Ličilački i knauf radovi u ispovijedaonici, predulazu i nadstrešnici, dug 18.642 kn
Luks Pazin rasvjeta za nadstrešnicu, predulaz i prostor za zbor, vrijednost oko 30.000 kn
Hypo A A bank 4. rata kredita u vrijednosti 100.000 kn do 31.6.2008.

Stoga planiramo nekoliko koraka u sljedećem razdoblju.

1. PRODAJA SUBOTIČKE (Uskoro očekujemo dogovor i suglasnost ekonomata zagrebačke nadbiskupije)
2. POVRATAK CJELOKUPNOG DUGOVANJA ZA KREDIT
3. DOVRŠENJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PASTORALNI CENTAR I ISHOĐENJE GRAŠEVINSKE DOZVOLE.
4. IZGRADNJA PASTORALNOG CENTRA (Bez kojega je nezamisliv život i odvijanje pastorala u našoj župi)

Ovo je put kojim će naša župa ići u ovoj godini i sljedećem razdoblju. Sigurno da se neće sve dogoditi samo od sebe i bez naše suradnje. Nakon blagoslova crkve i vitraja ovih dana priprema se izrada rasvjete križa i pročelja crkve zahvaljujući donaciji tvrtke Gavrilović i obitelji Ćurković. Nadamo se da će središnji križ na pročelju zasvijetliti uoči Uskrsa. Obitelj Vukšić donirala je polovicu prvog vitraja vidljivog iz ispovjedaonice s likom sv. Leopolda Mandića, ali će se realizirati tek u 9 mjesecu radi prezauzetosti izvođača.
Obitelj Sabol-Iris darovala je nove vrijedne klavijature za zbor.
Gledajući ove veće donacije i one koje svakodnevno stižu na župni račun vidljivo je da niste odustali uređenja ove crkve.
Na kraju uz iskrenu zahvalu svima, osobito izvođačima koji čekaju strpljivo da im polako u ratama vraćamo dugovanja, pozivam sve da se uključe i dalje u izgradnju crkve. Oni koji mogu financijama, drugi radom ili angažmanom a koji ne mogu ni jedno ni drugo, molitvom.
župnik Davor