Obavijesti (21.1.2018. – 28.1.2018.)

Raspored misa i nakane

 • nedjelja (21.1.2018.) . – 3. nedjelja kroz godinu

  • 9.00h (Joso, Kata i Tomo Golik)
  • 11.30h (Monika Kapoši)
  • 18.00h (Marija Jandrić i obitelj)
 • ponedjeljak (22.1.2018.)
  • nema mise
 • utorak (23.1.2018.)
  • 18h (zajedničke nakane)
 • srijeda (24.1.2018.)
  • 18.00h (Dane Šarić)
 • četvrtak (25.1.2018.)
  • 18.00h (Mate Perica)
 • petak (26.1.2018.)
  • 18h (zajedničke nakane)
 • subota (27.1.2018.)
  • 18.00h (Štefa i Ilza)
 • nedjelja (28.1.2018.) . – 4. nedjelja kroz godinu

  • 9.00h (Marija Bilić)
  • 11.30h (Ivan Budimir)
  • 18.00h (Neven Masnjak)

Obavijesti

 • mise od utorka do subote u 18h
 • ispraćeni u vječnost: Boženka Milčić, Ljiljana Kozić, Marija Gmajnički, Biserka Rožman
 • kršten: Luka Gjergja
 • krizma u našoj župi bit će 7. travnja u 10h, a prva pričest 19. svibnja u 10h
 • nastavljaju se radovi u crkvi nakon božićnih blagdana
  • pomoć za potrebe uređenja crkve možete uplatit na račun župe ili donijeti u župni ured
  • imat ćemo dodatnih troškova uz strop i pod, a to je malanje cijele crkve
  • ako uspijemo prikupiti dovoljno sredstava onda ćemo urediti i kor prema projektnoj dokumentaciji