Obavijesti (24.6.2018. – 1.7.2018.)

Raspored misa i nakane

 • nedjelja (24.6.2018.) – 12. nkg
  • 9.00h
  • 19.00h (Ivan i Katarina Celinić)
 • ponedjeljak (25.6.2018.)
  • nema mise
 • utorak (26.6.2018.)
  • 19h (zajedničke nakane)
 • srijeda (27.6.2018.)
  • 19h (Marija Halambek)
 • četvrtak (28.6.2018.)
  • 19h (Ana i Filip Kelava)
 • petak (29.6.2018.)
  • 19h (zajedničke nakane)
 • subota (30.6.2018.)
  • 19.00h (Dragica Jurišić)
 • nedjelja (1.7.2018.) – 13. nkg
  • 9.00h (Josip Šimuga)
  • 19.00h (Jozo Dujmović)

Obavijesti

 • mise od utorka do subote u 19h
 • preko ljeta nedjeljom nema mise u 11.30h
 • brak u crkvi žele sklopiti: Krešimir Marelja i Marija Martinelli