Obavijesti (7.10.2018. – 14.10.2018.)

Raspored misa i nakane

 • nedjelja (7.10.2018.) – 27. nkg
  • 9.00h (Marija i Josip Čiček i obitelj)
  • 11.30h (Nikola Jandrić)
  • 19.00h (Marko Bilić)
 • ponedjeljak (8.10.2018.)
  • nema mise
 • utorak (9.10.2018.)
  • 19h (zajedničke nakane)
 • srijeda (10.10.2018.)
  • 19h (Ivan i Franjo Kovačević)
 • četvrtak (11.10.2018.)
  • 19h (Milan Šimunec)
 • petak (12.10.2018.)
  • 19h (zajedničke nakane)
 • subota (13.10.2018.)
  • 19.00h (Mara i Jozo Antolović)
 • nedjelja (14.10.2018.) – 28. nkg
  • 9.00h (Ivana Kovačić Kiseljak i obitelj Kovačić)
  • 11.30h
  • 19.00h (Andrija Knezić i Ana)

Obavijesti

 • mise od utorka do subote u 19h, a nedjeljom u 9h, 11.30h i 19h
 • započinje župna kateheta za prvopričesnike i krizmanike prema rasporedu
 • kateheza za mlade je petkom u 20.30h
 • izrada oltarske slike
  • možete uplatiti na račun župe (uplatnice na stolu za tisak), donijeti u župni ured ili ubaciti u kase na dnu crkve predviđene za prikupljanje sredstava za oltarnu sliku
 • brak žele sklopiti: Toni Janjić i Ana Krajačić
 • kršteni: Bernard Oremuš
 • ispraćeni u vječnost: Biserka Duraj