Obavijesti (28.10.2018. – 4.11.2018.)

Raspored misa i nakane

 • nedjelja (28.10.2018.) – 30. nkg
  • 9.00h (Petar Ćurković)
  • 11.30h (obitelj Stokić i Bošnjaković)
  • 18.00h (Ana i Elizabeta Vuković)
 • ponedjeljak (29.10.2018.)
  • nema mise
 • utorak (30.10.2018.)
  • 18h (zajedničke nakane)
 • srijeda (31.10.2018.)
  • 18h (Danica Perlić)
 • četvrtak (1.11.2018.) – Svi Sveti
  • 9h (Josip, Ruža, Anđa, Mara, Mila, Jerko i Mirko Katavić)
  • 18h
 • petak (2.11.2018.)
  • 18h (zajedničke nakane)
 • subota (3.11.2018.)
  • 18h
 • nedjelja (4.11.2018.) – 31. nkg
  • 9.00h (Ivan Serdarušić)
  • 11.30h (Bogdan Milovičić)
  • 18.00h

Obavijesti

 • od ove nedjelje večernje mise su u 18h
 • mise od utorka do subote u 18h, a nedjeljom u 9h, 11.30h i 18h
 • u četvrtak svetkovina Svih Svetih
  • mise u 9h i 18h
 • započinje župna kateheta za prvopričesnike i krizmanike prema rasporedu
 • kateheza za mlade je petkom u 20.30h
 • izrada oltarske slike
  • možete uplatiti na račun župe (uplatnice na stolu za tisak), donijeti u župni ured ili ubaciti u kase na dnu crkve predviđene za prikupljanje sredstava za oltarnu sliku
 • kršteni: Pavla Pokić
 • ispraćeni u vječnost: Branko Plausteiner