Obavijesti (4.11.2018. – 11.11.2018.)

Raspored misa i nakane

 • nedjelja (4.11.2018.) – 31. nkg
  • 9.00h (Ivan Serdarušić)
  • 11.30h (Bogdan Milovičić)
  • 18.00h
 • ponedjeljak (5.11.2018.)
  • nema mise
 • utorak (6.11.2018.)
  • 18h (zajedničke nakane)
 • srijeda (7.11.2018.)
  • 18h (Ivka Kvesić)
 • četvrtak (8.11.2018.) – Svi Sveti
  • 18h (na čast Gospi od brze pomoći)
 • petak (9.11.2018.)
  • 18h (zajedničke nakane)
 • subota (10.11.2018.)
  • 18h (Anđelko, Nedjeljko i Ivica Jerkić)
 • nedjelja (11.11.2018.) – 32. nkg
  • 9.00h (Dragutin Trsoglavec)
  • 11.30h (obitelj Jović)
  • 18.00h (Nikica Jandrić)

Obavijesti

 • mise od utorka do subote u 18h, a nedjeljom u 9h, 11.30h i 18h
 • sljedeće nedjelje naš zbor mladih slavi 20. godišnjicu od osnutka
  • na večernjoj svetoj misi u 18h okupit će se svi dosadašnji članovi
 • župna kateheta za prvopričesnike i krizmanike prema rasporedu
 • kateheza za mlade je petkom u 20.30h
 • izrada oltarske slike
  • možete uplatiti na račun župe (uplatnice na stolu za tisak), donijeti u župni ured ili ubaciti u kase na dnu crkve predviđene za prikupljanje sredstava za oltarnu sliku
 • kršteni: Fran Bambulović, Filip Kekelj
 • ispraćeni u vječnost: Dragan Rukavina, Nada Vrbanović