Obavijesti (18.11.2018. – 25.11.2018.)

Raspored misa i nakane

 • nedjelja (18.11.2018.) – 33. nkg
  • 9.00h (Drago i Pera Dragović)
  • 11.30h (Tomislav Mlinarić)
  • 18.00h (Mario Kutle)
 • ponedjeljak (19.11.2018.)
  • nema mise
 • utorak (20.11.2018.)
  • 18h (zajedničke nakane)
 • srijeda (21.11.2018.)
  • 18h (Ivan Kasumović)
 • četvrtak (22.11.2018.)
  • 18h (Mladen Kuhar)
 • petak (23.11.2018.)
  • 18h (zajedničke nakane)
 • subota (24.11.2018.)
  • 18h (Marijan Minđak)
 • nedjelja (25.11.2018.) – Isus Krist; Kralj svega stvorenja
  • 9.00h (Katarina i Ivan Celinić)
  • 11.30h (Mate Mihaljić i Ema Torma)
  • 18.00h (Neven Masnjak)

Obavijesti

 • mise od utorka do subote u 18h, a nedjeljom u 9h, 11.30h i 18h
 • župna kateheta za prvopričesnike i krizmanike prema rasporedu
 • kateheza za mlade je petkom u 20.30h
 • izrada oltarske slike
  • možete uplatiti na račun župe (uplatnice na stolu za tisak), donijeti u župni ured ili ubaciti u kase na dnu crkve predviđene za prikupljanje sredstava za oltarnu sliku
 • brak žele sklopiti: Toni Tičić i Diana Ibrahimpašić