Obavijesti (9.12.2018. – 16.12.2018.)

Raspored misa i nakane

 • nedjelja (9.12.2018.) – 2. nedjelja došašća
  • 9.00h (obitelj Kokot)
  • 11.30h (Mirko Katić i osobne nakane Mihaele)
  • 18.00h (Branko i Biserka Boršić)
 • ponedjeljak (3.12.2018.)
  • 6h – zornica (Manda i Viktor Novak)
 • utorak (4.12.2018.)
  • 6h – zornica (Vlasta Maljković)
  • 18h (zajedničke nakane)
 • srijeda (5.12.2018.)
  • 6h – zornica (Stošija Krpeta i obitelj)
 • četvrtak (6.12.2018.)
  • 6h – zornica (Rafael Palić)
 • petak (7.12.2018.)
  • 6h – zornica (zajedničke nakane)
  • 18h (zajedničke nakane)
 • subota (8.12.2018.)
  • 6h – zornica (na nakanu jedne osobe)
 • nedjelja (9.12.2018.) – 3. nedjelja došašća
  • 9.00h (Franjo Kuraja i Marta)
  • 11.30h (Jure Brčić)
  • 18.00h (Luca i Pavao Pokrajčić)

Obavijesti

 • mise zornice od ponedjeljka do subote u 6.00h
 • večernje mise utorak i petak u 18h
 • nedjeljom mise u 9h, 11.30h i 18h
 • klanjanje pred Presvetim u adventu je petkom pola sata prije večernje mise
 • župna kateheta za prvopričesnike i krizmanike prema rasporedu
 • brak u Crkvi žele sklopiti:
  • Stipan Kaleb i Ivana Premor
  • Marko Petošić i Iva Šarić
 • kateheza za mlade je petkom u 20.30h
 • izrada oltarske slike
  • možete uplatiti na račun župe (uplatnice na stolu za tisak), donijeti u župni ured ili ubaciti u kase na dnu crkve predviđene za prikupljanje sredstava za oltarnu sliku