Izgradnja crkve

Već prema običaju ovih dana će svi župljani s kojima imamo kontakt dobiti pismo u kojem će kratko biti opisani dosadašnji zahvati, financijska situacija i planovi. Najveći računi bili su za građevinske radove i za grijanje.
Nadam se da se nećete šokirati, ali činjenica je da smo uvijek u minusima i dugovima. Izgleda da tako jedino ide. Naša župa financijski stoji kao i jedna prosječna obitelj koja ima barem jedan kredit, nekoliko dugova, živi od prvoga do prvoga i pravo je čudo da funkcionira. Čim se pronađu kakva sredstva, odmah se ide u nove radove i investicije.