Andrija apostol

Andrija apostol je rođen u Bestaidi, jedan je od 12 apostola, ribar s Genezaretskog jezera. Najprije je bio učenik Ivana Krstitelja. Andrija i Ivan Evanđelist prvi su pošli za Isusom. Kasnije je Andrija doveo k Isusu i brata Petra. U Svetom pismu Andrija se poimence spominje kod umnažanja kruha, Uzašća i Duhova. Nakon Duhova odlazi propovijedati Skitima, u Mirmidoniji oslobađa utamničenog sv. Mateja, u Ahaji propovijeda, čini čudesa, gradi crkve. To smeta ahajskom namjesniku Egeju, pa Andriju razapinje na križ u obliku slova X koji se od tada zove Andrijin križ. Andrija je još dva dana s križa propovijedao. Žena Egejeva Maksimila, kršćanka, pokopala je Andriju s najvećom čašću. Svečeve relikvije prenesene su u Carigrad, pa u Amalfu (u Italiji). Glava je bila u Rimu, a papa Pavao VI. vratio ju je natrag grčkim pravoslavnim vjernicima. Andrija je patron Rusije, Ahaje (u Grčkoj), Španjolske i Škotske. Zaštitnik je više europskih gradova (Napulj, Ravena, Bordeaux); u pučkoj pobožnosti zaštitnik je ribara, trgovaca ribom, rudara, užara i mesara. Preporučuju mu se bolesni od uloga, grla, grčeva i crvenog vjetra (tzv. “Andrijine bolesti”).