Molitvena osmina za jedinstvo kršćana 18.-25.01.2007.

U sklopu svete mise, traje do četvrtka.
Dani od 18. do 25. siječnja su u katoličkoj crkvi posvećeni molitvi za jedinstvo svih kršćana. Začetnik ovog molitvenog pokreta je američki anglikanski svećenik Pavao Wattson sa svojim suradnikom anglikanskim svećenikom Spencerom Jonesom. Na njegov su poticaj godine 1908. u okviru američke anglikanske crkve, po prvi puta organizirali ovu osmodnevnu molitvu za jedinstvo kršćana. Ubrzo nakon toga Pavao Wattson je zajedno s muškom i ženskom redovničkom zajednicom, koje je već prije bio osnovao, pristupio katoličkoj crkvi. Otada se ova osmina počela širi ponajviše u katoličkoj crkvi. Papa Pio X. službeno ju je odobrio i preporučio svim katolicima.
Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 17. siječnja 2007.
Pročitajte u Glasu Koncila…