Svetkovina Duha Svetoga (Duhovi)

Pedeseti dan poslije Uskrsa – koji uvijek pada u nedjelju – Crkva slavi svetkovinu Duha svetoga, ili pučki, Duhova. Svetkovina se još zove Nedjelja Pedesetnice. Uz Božić i Uskrs to je treći od velikih svetkovina crkvene godine. Prema Svetom pismu pedeseti dan nakon uskrsnuća Isus šalje na svoje apostole i prve učenike obećanog Duha Svetoga, i oni počinju propovijedati Evanđelje i krstiti prve članove nove Kristove zajednice. Po tome je ovaj blagdan početak ili “rođendan” Crkve. U liturgijskom kalendaru svetkovinom Duhova završava uskrsno ili vazmeno vrijeme, a nastavlja se takozvano “vrijeme kroz godinu”.
Vjernici osobu Duha Svetoga teško shvaćaju. U Svetom se pismu Duh Sveti pojavljuje na nekoliko načina: u obliku goluba – kod Isusova krštenja, u obliku oblaka – kad se Isus preobrazio pred svojim učenicima (na brdu Taboru), u obliku plamenih jezika – kad je sišao nad apostole. Isus naziva Duha Svetoga Braniteljem i Tješiteljem. On će braniti i tješiti svoju Crkvu, ali će i njegove učenike uvoditi u istinu koju je Isus objavio. Duh Sveti jest Duh Oca i Sina. To je veza, vječna ljubav između Oca i Sina. Na temelju Biblije, Crkva nas uči da je Duh Sveti treća božanska osoba Presvetog Trojstva, s Ocem i Sinom pravi Bog.