Krist Kralj vlada, Krist pobjeđuje, Krist sa neba kraljuje!

Nije rijetkost da se u našem vjerničkom životu dogodi obeshrabljenje, malodušje i malovjerje. Zadnje nedjelje u crkvenoj liturgijskoj godini sla­vi se svetkovina Isusa Krista Kralja Svega Svijeta. Ovaj veliki blagdan podsjeća nas da Isus Krist nije samo jedan od likova iz burne ljudske po­vijesti, već naprotiv Onaj po kojemu sva ljudska povijest dobiva smisao. Isus Krist jest zaista Kralj Svijeta i Gospodar povijesti. Sveta Crkva, kao mudra učiteljica, ovim blagdanom želi nas podsjetiti da mi ne slijedimo niti se klanjamo bilo komu, kao što to čine mnogi oko nas, nego da kao kršćani u znak adoracije padamo na koljena jedino pred Isusom Kristom. Sva vlast ovoga prolaznoga Svijeta nije se u stanju mjeriti sa vlašću koju je od Nebeskog Oca primio Jedinorođeni Sin. Uzrok malo­du­šja i duhovnog straha pronalazimo u nedostatku vjere u stva­r­nu vlast i moć koju posjeduje Isus Krist. Ponekad se čini da vjerujući u Krista gubimo, ali zapravo događa se upravo suprotno. Onaj koji vjeruje u Isusa Krista i koji se njemu pod­laže poput vjernog sluge svome gospodaru, taj već sada živi u kraljevstvu kojem „neće biti kraja“. Stoga obnovimo ove nedjelje svoju vjeru da Onaj kome smo dali da bude vođa našega života, nije samo jedan u nizu moćnika, već Alfa i Omega svega stvorenoga. Iz takve vjere raspršuje se mrak nesigurnosti i potištenosti, a dolazi svijetlo radosti i sigurnosti. Ako je Krist Kralj s nama, što nam tko može? Borna Puškarić, kapelan