Prva korizmena nedjelja

Poruka današnje Prve Korizmene nedjelje ne može biti jasnija. Zbog toga je i odlomak iz Evanđelja koje slušamo u današnjoj Svetoj Misi vrlo kratak. Mesija, Sin Božji, poziva nas da se obratimo i povjerujemo Radosnoj vijesti, odnosno Njegovoj poruci spasenja. Dakle, ono za čime težimo u ovome milosnome vremenu jest pogled usmjeren na ono bitno a to je Isus Krist. U Korizmi pratimo Isusov put prema Križu, njegovoj krajnjoj zemaljskoj destinaciji. Poziv na obraćenje jest poziv da se okrenemo prema Križu Isusa Krista. Križ jest ono bitno u našoj vjeri. Samo je preko Križa došlo oproštenje grijeha i spasenje. No znamo iz iskustva da Križ nije nešto što prihvaćamo bez problema. Naša slaba ljudska narav, opterećena grijehom, požudom i tjelesnim slabostima, vrlo često čini sve upravo kako bi umakla teretu Križa. Naša narav previše je zabrinuta za ono što se protivi Kristovu Križu. Previše teži za onime što je u suprotnosti sa porukom Evanđelja. Stoga potrebno je učiniti nešto što će pomoći nama samima (našoj naravi), da malo pomalo svoj pogled premjestimo sa onoga nebitnoga i često puta grešnoga i da ga usmjerimo prema onome bitnome – Križu Isusovom. To nešto što možemo učiniti kako bi smo dopustili djelovanje Duha Svetoga u nama, katolička je Tradicija nazvala askeza ili mrtvljenje. U Korizmi smo pozvani na askezu i strogost življenja i to zato što nam takav stav pomaže da usmjerimo svoju pažnju prema onome bitnome.