Uskrs

Već treći Uskrs smo u našoj novoj crkvi. Radosni smo što se naša župna zajednica podiže i raste. Opet se ostvaruje ona stara izreka: “Gdje se gradi crkva ili obnavlja, tu je angažirana i prisutna živa Crkva, vjernička zajednica.” Sa željom da se svi skupa još više učvrstimo u vjeri, da doživimo Boga, živog i prisutnog među nama, Boga – Prijatelja, želimo Vam od srca sretan i blagoslovljen Uskrs!

Odgovori