Sv. misu u našoj crkvi je slavio biskup Pozaić

Na treću nedjelju došašća – nedjelju – Radujte se, u pohod našoj župi došao je pomoćni zagrebački biskup dr. Valentin Pozaić. On je svečano slavio sv. misu u 9 sati zajedno s našom župnom zajednicom na kojoj smo se spomenuli pokojnog župljanina, aktivnog kršćanina, akademika dr. Antuna Švajger s kojim je naš biskup bio vrlo povezan za života gospodina Švajgera.
Biskup Pozaić nadovezujući se na čitanja treće nedjelje došašća i ističući lik Ivana Krstitelja kao onoga koji se nije dao zarobiti onodobnim društvenim krugovima koji su ga uvjetovali svojim ponašanjem, zastupao je istinu prije svega, onu istinu koja ga je stajala života. Takav primjer slobode savjesti imao je i dr. Švajger kojemu njegove vlastite znanstvene spoznaje i rezultati nisu dopuštali da prikriva istinu i da je, radi možebitne koristi, interpretira u blažem i ljudima prihvatljivijem svjetlu.(B.B.) više…

Odgovori