Prva korizmena nedjelja

Najdraži pokajnički psalam – 51 poznat kao ‘Miserere’. “Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome” – to je himan koji pokajnik uzdiže Bogu, opisanom crtama milosti i milosrđa. Psalam je to koji, stih po stih, istražuje dva suprotna područja duha – ono mračno zbog grijeha, i svijetlo područje milosti. U prvoj se vrijednosti pojavljuje osobna čovjekova savjest, koja, nakon što je shvatila prirodu vlastitoga grijeha, zahvaljujući novoj osjećajnosti stečenoj preko Božanske Riječi, kreće prema “temeljitoj odluci za promjenom”. Zlo je to koje je duboko ukorijenjeno u povijest i ljudski duh. Ali, iznad svega, zlo učinjeno Bogu, prije nego samima sebi ili drugima, “kršeći njegov zakon, odbijajući njegov nacrt u povijesti, te uništavajući ljestvicu vrednota”: “’Tebi, samom tebi ja sam zgriješio’ – prije eventualne nepravde nanesene čovjeku, grijeh je prije svega izdaja Boga.”. Prividna ozbiljnost ove “teološke” vrijednosti grijeha, ipak se ne otvara beznađu jer, riječi koje prizivaju nevolju grješnika, u isto vrijeme daju “nazrijeti svjetlo milosti i spasenja”. Priznavanje grijeha i svijest o vlastitom jadu ne završavaju u strahu ili mòri od suda, već u nadi u pročišćenje, oslobođenje i novo stvorenje”.
Ivan Pavao II.

Odgovori